Daň z nehnuteľnosti na rok 2022

Nezabudnite: Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 je nutné podať do 31.1.2022. Ste povinný platiť daň z nehnuteľnosti? Kam podať daňové priznanie? Kde nájdem potrebné dokumenty? Aj na tieto otázky Vám dám odpovede v tomto článku.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste v roku 2021 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok, stavbu, nebytový priestor) ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022. Platí to konkrétne pre obdobie od 2.1.2021 do 1.1.2022 (vrátane). V prípade ak ste už podali daňové priznanie ku konkrétnej nehnuteľnosti v predchádzajúcom období (napr. na rok 2021) a nič sa v podaní nezmenilo, na rok 2022 ho už nepodávate. Mesto alebo obec Vám zašle daň automaticky na základe predchádzajúcich podkladov.

Dôležité je upozorniť, že povinnosť podať daňové priznanie máte aj v prípade ak:

  • Ste správca nehnuteľnosti (pričom ste zapísaný v katastri nehnuteľností),
  • Ste nájomca nehnuteľnosti (len pre nájomcov, ktorých nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov a sú zapísaní v katastri nehnuteľností),
  • Prišlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, či účelu využitia stavby. 

Existujú aj výnimky pre ľudí, ktorí sú oslobodení od platenia dane (alebo majú nižšiu daň – upravuje § 17 zákona o miestnych daniach). Jedná sa o osoby nad 62 rokov, ťažko zdravotne postihnutým daňovníkom či občanom poberajúcim dávky v hmotnej núdzi.

zdroj: realitnaunia.sk

Kam a ako podať daňové priznanie?

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, to znamená že sa podáva v danej obci alebo meste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V tomto prípade teda nie je kľúčový trvalý pobyt majiteľa. V prípade ak vlastníte viacero nehnuteľností v rôznych mestách, je potrebné aby ste daňové priznanie podali v každom z nich.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať poštou, osobne, alebo elektronicky – v závislosti od konkrétneho mesta. Dostupnosť elektronického podania si môžete overiť tu.

V prípade Bratislavy je daň z nehnuteľnosti potrebné ohlásiť na: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova ulica č. 9 P.O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55, Infolinka: +421/2 593 56 111 (08:00 – 16:00), fax: +421 259 356 971,E-mail: info@bratislava.sk.

Kde nájdem potrebné dokumenty?

Potrebné dokumenty nájdete k stiahnutiu na tomto linku. Pre lepšie zorientovanie sa pri vypĺňaní tlačív Vám určite pomôže aj tento návod.

Z mojej vlastnej skúsenosti musím povedať, že aj pracovníčky v rámci Blagoevovej v Petržalke sú veľmi ochotné a pomôžu Vám.

Verím, že Vám tento článok pomohol a stihnete podať daňové priznanie na rok 2022 včas a bez stresov.

Ako zistiť predajnú cenu nehnuteľnosti_ivanbabusik.sk

Ako zistiť predajnú cenu nehnuteľnosti?

Nastaviť správnu predajnú cenu nehnuteľnosti je jedným z najdôležitejších krokov predaja. Obzvlášť v dnešnej dobe je to extrémne kľúčové. Keď cenu nastavíte privysoko – nepredáte, keď

Viac

Témy

Compare listings

Compare